Nakaz zwrotu dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia niepełnosprawnych

Nakaz zwrotu dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia niepełnosprawnych

W związku z faktem, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wydaje decyzje nakazujące przedsiębiorcom zwrot środków przekazanych im tytułem dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w przypadku nieterminowej wpłaty przez przedsiębiorcę kwoty kosztów płacy zatrudnionych przez niego pracowników pełnosprawnych, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się z wnioskiem o wydanie przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objaśnień prawnych w następującym zakresie: Czy w świetle przepisu art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 1172 – dalej ustawa o rehabilitacji) kosztami kwalifikowanymi są jedynie koszty płacy pracownika niepełnosprawnego, czy też koszty płacy pracowników ogółem, tj. koszty płacy pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych?

 

Czytaj cały artykuł
Autor: rzecznikmsp.gov.pl
Źródło: https://www.pit.plFacebook
LinkedIn
Skip to content