Nasze Sprawy: Lodołamacz w roli głównej. Rusza XVII edycja konkursu

Nasze Sprawy: Lodołamacz w roli głównej. Rusza XVII edycja konkursu

Konkurs Lodołamacze powstał, by promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Nieprzerwanie od 17 lat Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełmosprawnych nagradza pracodawców, instytucje oraz osoby, które angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, ale i na równi przedstawia działania małych i średnich firm.

Konkurs pokazuje – dzięki szczegółowym kategoriom – jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz pracodawców, przez edukację, promocję różnorodności, zdrowia, dostępności, pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Laureaci konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Nagradzane firmy charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne.

W ciągu 16 lat trwania konkursu wzięło w nim udział ponad 7000 firm. Kapituły konkursu przyznały 1500 nagród oraz 400  wyróżnień. Na temat kampanii Lodołamacze powstało ponad 6000 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych.

Organizatorzy co roku starają się ulepszać konkurs w taki sposób, aby odpowiadał na zmieniające się potrzeby i przystosowywał do nowych trendów w społecznym zaangażowaniu biznesu w Polsce.

W tym roku wprowadzono dwie zmiany w kategoriach konkursu:

 • W kategorii Przyjazna przestrzeń wprowadzono dodatkowo dostępność cyfrową. Od tego roku kategoria będzie nazywać się Przyjazna Przestrzeń – Dostępność. Wyróżniany i nagradzany będzie dostęp do informacji cyfrowej bez barier.

Dostępność internetowa oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami mogą postrzegać, rozumieć, nawigować i wchodzić w interakcje z internetem, oraz że mogą się do niego przyczyniać. Dostępność internetu przynosi również korzyści innym, w tym osobom starszym, których zdolności obniżają się z powodu starzenia.

 • W kategorii Otwarty rynek pacy będą mogli wziąć udział tylko przedsiębiorcy otwartego rynku pracy bez fundacji, stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej  będą mogły wziąć udział w konkursie w kategorii Instytucja.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie www.lodolamacze.info.pl

Podsumowanie:

Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Poniżej wszystkie kategorie konkursu.

 • Zatrudnienie Chronione,
 • Otwarty Rynek Pracy
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa
 • Instytucja
 • Przyjazna przestrzeń – Dostępność
 • Zdrowa Firma
 • Dziennikarz bez barier

Kategoria specjalna:

 • Super Lodołamacz
 • Lodołamacz Specjalny

Zasady uczestnictwa w konkursie

Powołana przez organizatora Kapituła konkursu będzie czuwać nad prawidłowym jego przebiegiem, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.

Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .

Konkurs rozpoczyna się 5 maja 2022 r. Zbieranie zgłoszeń do konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia konkursu. Ogólnopolskich laureatów poznamy 6 października podczas Gali Ogólnopolskiej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Link do regulaminu

Link do formularzy

 

źródło: https://naszesprawy.eu/Facebook
LinkedIn
Skip to content