Nasze Sprawy: Poznaliśmy laureatów konkursu Lodołamacze 2019 z południowo-zachodniej Polski

Nasze Sprawy: Poznaliśmy laureatów konkursu Lodołamacze 2019 z południowo-zachodniej Polski

Konkurs Lodołamacze jest organizowany przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON) działającej przy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Głównym celem inicjatywy jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością oraz zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia standardów stanowisk już istniejących.

Osoby, pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz instytucje podejmujące inicjatywy zamierzające do wyeliminowania barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami są w ramach konkursu Lodołamacze nagradzane i wyróżniane. Statuetki Lodołamaczy przyznawane są od 14 lat. Do konkursu dotychczas przystąpiło ponad 4500 firm, a ponad 590 przedsiębiorstw odebrało w nim nagrody.

10 września w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się Regionalna Gala Konkursu. Nagrodzono laureatów z województw śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.
– Cały czas próbujemy zwrócić uwagę na problemy osób z niepełnosprawnością, chcemy ich integrować z osobami pełnosprawnymi. To jest najważniejsze, oni muszą się czuć w społeczeństwie tak samo jak osoby pełnosprawne – powiedziała na inauguracji uroczystości Barbara Pokorny, przewodnicząca Rady Krajowej POPON.

LAUREACI
Zatrudnienie chronione
I miejsce ZAZ przy Bytomskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu
II miejsce ZAZ – Zakład Usługowy „NADZIEJA” w Wałbrzychu
III miejsce ZAZ Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie
Wyróżnienie: ABC-Service Sp.j., R.Brząkała, R.Gawron, M.Nazaruk z Wrocławia

Otwarty rynek pracy
I miejsce Limatherm Components Sp. z o.o. w Chorzowie
II miejsce Cafe Równik z Wrocławia
III miejsce Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej z Wrocławia
Wyróżnienie: Spółdzielnia Socjalna Forum z Zabrza

Instytucja
I miejsce Opera Wrocławska
II miejsce Muzeum Śląskie w Katowicach
III miejsce Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wyróżnienie: Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże z Mikołowa

Przyjazna Przestrzeń
I miejsce Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Wyróżnienia: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno–Opiekuńczego w Mysłowicach i Gmina Wrocław / Urząd Miejski Wrocławia

Zdrowa firma
I miejsce Lubuski Urząd Wojewódzki Gorzów Wielkopolski
Wyróżnienie: ING Bank Śląski Katowice

Dziennikarz bez barier
I miejsce Dziennikarze z niepełnosprawnością intelektualną z TV Przystań, działającej przy WTZ Przystań we Wrocławiu
Wyróżnienie: Katarzyna Kleczka-Zdebel – Telewizja Zabrze

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:
Super Lodołamacz 2019: Fundacja Śląskie Anioły Katowice
Wyróżnienie: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Wierzbic

Lodołamacz Specjalny 2019: Łukasz Malaczewski
Wyróżnienie: Elżbieta Ożarek

W Regionalnej Gali Konkursu Lodołamacze w Katowicach uczestniczyli parlamentarzyści i kandydaci do parlamentu, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy oddziałów PFRON, przedstawiciele wiodących instytucji i przedsiębiorstw, świata nauki i mediów. Uroczystość zakończyła się krótkim recitalem wokalnym Patrycji Kamoli.

Zobacz galerię…

Oprac. i fot. Ryszard Rzebko
Źródło: http://naszesprawy.eu/Facebook
LinkedIn
Skip to content