Niewidzialni.eu: Lodołamacze 2020

Niewidzialni.eu: Lodołamacze 2020

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

Wysoko umieszczone klamki w drzwiach, brak wind, podjazdów, wszechobecne stopnie i schody – to nie jedyne przeszkody na jakie na co dzień napotykają osoby niepełnosprawne. Walka jaką muszą stoczyć by zdobyć pracę na poziomie swoich kwalifikacji bywa nierówna. Często wyzwaniem jest zdobycie jakiejkolwiek pracy. W końcu niepełnosprawność wymaga od pracodawców spojrzenia głębiej niż na powierzchowne dysfunkcje.

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Istotą Kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Historia 15-lecia konkursu Lodołamacze  obrazuje i wyznacza nowe kierunki rozwoju i nowy styl pracy-uwzględniający wrażliwość społeczną i otwartość na tych, którzy potrzebują pomocy. Jubileusz Konkursu będzie okazją do docenienia wzajemnego wysiłku na rzecz upowszechniania idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

W ciągu 14 lat trwania Konkursu wzięło w nim udział ponad 5000 firm. Kapituły Konkursu przyznały 1380 nagród oraz 166 wyróżnień. Na temat Kampanii Lodołamacze powstało ponad 4500 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych i marketingowych.

Do 15 sierpnia br. można zgłaszać się do konkursu „Lodołamacze 2020” w następujących kategoriach:

Zatrudnienie Chronione

Otwarty Rynek Pracy

Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa

Instytucja

Przyjazna Przestrzeń

Zdrowa Firma

Dziennikarz bez Barier

Lodołamacz Specjalny

SuperLodołamacz

Konkurs Lodołamacze 2020 odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Ogólnopolska  Gala Lodołamacze 2020 odbędzie się 8 października w Zamku Królewski  w Warszawie.

źródło: http://www.niewidzialni.eu/Facebook
LinkedIn
Skip to content