Od 1 grudnia można więcej dorobić do renty

Od 1 grudnia można więcej dorobić do renty

Od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. renciści i emeryci będą mogli dorobić do progu 3618,30 zł. To niewiele ponad 100 zł więcej niż w okresie od września do listopada 2020 r.

 Należy pamiętać, że limity nie obowiązują emerytów i rencistów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Limity nie dotyczą także pobierających rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po inwalidzie wojennym oraz rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tej osobie. Oni mogą dorabiać bez ograniczeń.

Limity zarobków rencistów i emerytów są ustalane na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które podaje Prezes GUS.

Zmniejszenie świadczenia (emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) następuje, gdy przekroczy się 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a zawieszenie – po przekroczeniu 130 proc.

Cały artykuł
Autor: Beata Dązbłaż
Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content