Od czerwca inne kwoty dorabiania do renty

Od czerwca inne kwoty dorabiania do renty

Od 1 czerwca 2021 r. zmieniły się limity dorabiania do renty. Będą one obowiązywać do 31 sierpnia 2021 r.

Od 1 czerwca br. kwota przychodu odpowiadająca:

  1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. wynosi 3977,10 zł;
  2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. wynosi 7386,10 zł.

Zmniejszenie świadczenia (emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) następuje, gdy przekroczy się 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a zawieszenie – po przekroczeniu 130 proc. Z kolei renciście socjalnemu świadczenie zostanie zawieszone już po osiągnięciu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Limity dorabiania dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia

Obowiązuje także tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia, która ustalana jest raz w roku (nie dotyczy rent socjalnych). Od 1 marca 2021 r. wynosi ona:

  • dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 646,67 zł,
  • dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 485,04 zł,
  • dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie – 549,71 zł.

 

cały artykuł
autor: Beata Dązbłaż
źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content