Omówienie projektowanych zmian w zakresie prawa zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane – ważne dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Omówienie projektowanych zmian w zakresie prawa zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane – ważne dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że od kwietnia br.
z inicjatywy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych toczą się prace na dwiema nowymi
ustawami, których treść istotnie dotyczy pracodawców prowadzących ZPChr i biorących
udział w postępowaniach w sprawie umów koncesyjnych na roboty budowlane oraz
postępowaniach o zamówienia publiczne.Facebook
LinkedIn
Skip to content