Orzekanie o niepełnosprawności: procedura, tryb odwołania od orzeczenia

Zdjęcie autorstwa Marcus Aurelius z Pexels

Orzekanie o niepełnosprawności: procedura, tryb odwołania od orzeczenia

Jak wygląda procedura orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności? Na jakich podstawach można oprzeć ewentualne odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności i jakie decyzje może podjąć sąd?

“Zostałam lekarzem w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ciekawi mnie bardzo, na jakiej zasadzie jest sprawdzane nasze orzeczenie w późniejszym toku postępowania. Zwłaszcza w przypadku, gdy orzeczenie jest niezgodne z twierdzeniami wnioskodawcy. Podobno jest też możliwe odwołanie do sądu. Jak to wygląda? Ponadto czy mam prawo do odrębnego zdania od innych członków zespołu orzekającego i jak je wyrazić?” — zadaje pytania lekarka.

Jakie akty prawne regulują kwestię orzekania o niepełnosprawności
Kwestię orzekania o niepełnosprawności reguluje w zasadzie ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021, poz. 573). Jednak właściwe dla odkodowania szczegółów postępowania w takich sprawach jest przede wszystkim rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 r., poz. 857) oraz ogólne zasady postępowania cywilnego.

czytaj całość
autor: Marcin Andrzejewicz
źródło: https://pulsmedycyny.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content