Osoba niepełnosprawna na rynku pracy

Osoba niepełnosprawna na rynku pracy

Opublikowano badania o tym, jak pandemia wpływa na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami. Przeważająca większość pracodawców (81 proc.) deklaruje, że nie będzie zwalniać tej grupy pracowników. Tym niemniej 60 proc. pracodawców wprowadziło zmiany w obszarach polityki kadrowej związane z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną firm.

Fundacja Aktywizacja przeprowadziła badanie wpływu koronawirusa na politykę kadrową wobec osób z niepełnosprawnościami wśród 215 pracodawców z różnych sektorów życia społeczno-gospodarczego (prywatnego, publicznego i pozarządowego). Skutki epidemii dotknęły niemal wszystkich badanych pracodawców (89 proc.), a ponad 60 proc. deklaruje, że wprowadziło zmiany w różnych obszarach polityki kadrowej. 24 proc. pracodawców zwolniło część pracowników lub planuje to zrobić w najbliższej przyszłości. Wprowadzone zmiany były podyktowane ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią, które utrudniają organizację pracy, jak również z absencją pracowników i zmniejszeniem zapotrzebowania na usługi.

cały artykuł
autor: Fundacja Aktywizacja
źródło: https://pzn.org.plFacebook
LinkedIn
Skip to content