PFRON: czas złożyć roczne deklaracje

people

PFRON: czas złożyć roczne deklaracje

Do 20 stycznia br. pracodawcy muszą sporządzać różnego rodzaju dokumenty na potrzeby rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za poprzedni rok.

Podstawowe informacje i deklaracje, jakie pracodawcy muszą sporządzić do 20 stycznia 2020 r. i za pomocą e-pfron2 wysłać elektronicznie do Funduszu, to:

– informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych INF-2 – sporządzają ją pracodawcy zwolnieni z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy o rehabilitacji; są to m.in: pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 etatów i osiągający wskaźnik 6 proc. osób niepełnosprawnych lub pracodawcy niedziałający w celu osiągnięcia zysku, np. domy pomocy społecznej czy hospicja. Ci pracodawcy muszą też przesłać do 20 stycznia br. informację miesięczną o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych INF-1 za grudzień 2019 r.

Czytaj całość
Autor: Edyta Sieradzka
Źródło:rp.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content