PFRON: Informacja dotycząca wniosku Wn-P-ZF

PFRON: Informacja dotycząca wniosku Wn-P-ZF

Informujemy, że 6 kwietnia 2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej został opublikowany Wniosek Wn-P-ZF, który dotyczy pomocy ze środków Funduszu na rzecz dysponentów ZFRON i ZFA.

Wniosek do Funduszu składa dysponent ZFRON lub ZFA (drogą elektroniczną przez EPUAP lub w formie pisemnej).

Ważne jest, by składany wniosek był podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS. W sytuacji gdy dysponenta reprezentują zwykli pełnomocnicy, muszą oni przedstawić pełnomocnictwo udzielone przez prawidłowo reprezentowanego dysponenta.

Podstawa prawna:

Art. 33b ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 r., poz.558)

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content