PFRON: Lodołamacze 2020 – start 15. edycji

PFRON: Lodołamacze 2020 – start 15. edycji

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych po raz piętnasty nagrodzi statuetkami Pracodawców Wrażliwych Społecznie w ramach konkursu „Lodołamacze”.

Od 15 lat Fundacja FAZON nagradza pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz podejmujących inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i działania prozdrowotne. W tym roku po raz kolejny w konkursie wezmą udział firmy, instytucje i osoby dla których priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia kandydatur pracodawców rozpocznie się 15 maja i potrwa do 15 sierpnia. Kandydatury do konkursu „Lodołamacze 2020” można zgłaszać w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione;
  • Otwarty Rynek Pracy;
  • Instytucja;
  • Przyjazna Przestrzeń;
  • Zdrowa Firma;
  • Dziennikarz bez Barier.

Ponadto nagrody zostaną przyznane także w kategoriach Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Lodołamacz Specjalny i Super Lodołamacz. Konkurs został podzielony na etap regionalny i etap centralny, a o przyznaniu nagród i wyróżnień zdecydują powołane w tym celu Kapituły.

Kandydaci mogą zgłaszać się we w, który znajdującego się pod adresem http://www.lodolamacze.info.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=447. Istnieje także możliwość zgłoszenia kandydata przez inny podmiot lub osobę, co wiąże się z uzyskaniem zgody zgłaszanego kandydata.

Regionalne rozstrzygnięcia zapadną we wrześniu, natomiast ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 8 października 2020 r. w Warszawie.

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

źródło: PFRONFacebook
LinkedIn
Skip to content