PFRON: Mniej bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami

PFRON: Mniej bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami

Wśród osób z niepełnoprawnościami stopa bezrobocia latach 2015-2018 spadła z 13 proc. do 6,2 proc. Według danych za trzeci kwartał 2018 r. współczynniki aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 30,2 proc., a wskaźnik zatrudnienia 28,2 proc.

Według danych PFRON w Polsce żyje ok. 3 mln 115 tys. osób z niepełnosprawnościami (w tym ok. 2,9 mln ma 15 i więcej lat). Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy to ok. 70 tys. W Zakładach Aktywności Zawodowej zatrudnionych jest 4 tys. 872.

PFRON zwrócił uwagę, że na zmianę sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym ich sytuacji na rynku pracy, zarówno otwartym, jak i chronionym oraz wspomaganym, miał fakt ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ i implementacja jej postanowień, a także przyjęcie i realizacja Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia (KPDZ) 2015-2017. W 2018 roku kontynuowano krajowy plan. Wśród jego głównych celów jest m.in. zwiększenie wskaźnika zatrudnienia w skrajnych grupach wiekowych, kobiet i osób z niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego bezpieczeństwa pracy.

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Paweł Żebrowski

Źródło: prawo.plFacebook
LinkedIn
Skip to content