PFRON: Nowe obniżenie wpłat na PFRON za uzyskanie certyfikatu dostępności w okresie przejściowym

PFRON: Nowe obniżenie wpłat na PFRON za uzyskanie certyfikatu dostępności w okresie przejściowym

Jeśli jesteś pracodawcą:

  • zobowiązanym do wpłat na PFRON,
  • innym niż podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),
  • posiadającym certyfikat dostępności

– to na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn.zm.) możesz obniżyć wpłatę o 5%.

Od dnia 6 marca 2021 r. możesz uzyskać certyfikat dostępności, który jest wystawiany na podstawie art. 19 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Aby skorzystać z tego obniżenia wpłat na PFRON, musisz zgłosić posiadanie certyfikatu dostępności do PFRON.

Posiadanie certyfikatu dostępności możesz zgłosić w dowolnym momencie. Jednak obniżenie wpłaty za dostępność przysługuje od wpłat należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym zawiadomisz Zarząd PFRON, w deklaracjach wpłat, o uzyskaniu certyfikatu dostępności. Zgłoszenie posiadania certyfikatu dostępności decyduje o tym, za ile miesięcy skorzystasz z obniżenia wpłaty za dostępność.

Obecnie trwają prace nad rozporządzeniem zmieniającym wzory deklaracji wpłat na PFRON, aby dostosować je do obniżenia wpłaty za dostępność.

Do czasu wdrożenia zmian możesz zgłaszać uzyskanie certyfikatu dostępności w dotychczasowych deklaracjach wpłat.

Jeżeli jesteś zobowiązany do wpłat, o których mowa w art. 21 ustawy o rehabilitacji, a korzystasz z obniżenia, o którym mowa w art. 22 tej ustawy, to zgłoś posiadanie certyfikatu w polu „Uwagi” w DEK-I-u.

Jeśli jesteś zobowiązany do wpłat, o których mowa w art. 21 ustawy o rehabilitacji, a nie korzystasz z obniżenia, o którym mowa w art. 22 tej ustawy, to zgłoś posiadanie certyfikatu w polu „Uwagi” w DEK-I-0, DEK-I-a lub DEK-I-b.

W polu „Uwagi” wpisz następujące informacje:

 „Certyfikat dostępności z dnia [data wydania certyfikatu], znak [znak certyfikatu], wydany przez [nazwa wystawcy certyfikatu], otrzymany [data otrzymania certyfikatu].”

Jeśli w okresie przejściowym zgłosisz do PFRON posiadanie certyfikatu dostępności, to obniżenie wpłaty za dostępność za ten okres nie przepadnie. Po wdrożeniu nowych deklaracji wpłat, obniżenie wpłaty za dostępność za okres przejściowy rozliczysz składając korekty na nowych wzorach deklaracji wpłat.

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content