PFRON: Nowe wzory deklaracji wpłat

PFRON: Nowe wzory deklaracji wpłat

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U., z 2021 r. poz. 1939 z 27 października 2021 r.) zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji wpłat:
DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-1-u, DEK-2-a, DEK-2-b, DEK-2-u, DEK-W, DEK-R, DEK-Z.

Nowe wzory ww. deklaracji zostały udostępnione w systemie e-PFRON2 w dniu 10.03.2022 r.

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content