PFRON: Pamiętaj o formularzu INF-O-PdM lub INF-O-PdR w 2021 r.

PFRON: Pamiętaj o formularzu INF-O-PdM lub INF-O-PdR w 2021 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesłania wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek bądź korektą wniosku (liczy się data nadania wniosku) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) bądź Formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-P-dR). Niezałączenie jednego z przedmiotowych formularzy do pierwszego składanego po 31.12.2020 r. wniosku Wn-U-G spowoduje odrzucenie dokumentu i wygenerowanie wezwania do korekty.

Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej PFRON. Na witrynie PFRON dostępna jest również instrukcja tworzenia i wysyłania wniosku Wn-U-G wraz z formularzem INF-O-PdM/INF-O-PdR za pośrednictwem Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji.

Uwaga!!!

Beneficjenci, którzy zadeklarowali papierową formę składania dokumentów wysyłają wnioski do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON. Formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR należy wysłać wraz z wnioskiem Wn-U-G.

Więcej informacji na stronie:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pamietaj-o-formularzu-inf-o-pdm-lub-inf-o-pdr-w-2021-r/Skip to content