PFRON: Pracodawco pamiętaj tylko do 15 października 2021 r. masz czas na złożenie elektronicznego sprawozdania finansowego za 2020 r.

PFRON: Pracodawco pamiętaj tylko do 15 października 2021 r. masz czas na złożenie elektronicznego sprawozdania finansowego za 2020 r.

Pracodawco pamiętaj  tylko do 15 października  2021 r. masz czas na złożenie elektronicznego sprawozdania finansowego za 2020 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 r.” do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe lub skan oświadczenia za 2020r. podpisane kwalifikowanym certyfikatem CK lub profilem zaufanym PZ należy przesłać bezpośrednio na  e-mail właściwych terytorialnie Oddziałów PFRON. Przedsiębiorcy z regionu łódzkiego składają sprawozdanie na adres pfron.lodz@pfron.org.pl

Przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy złożą elektroniczne sprawozdania finansowe do KRS, nie mają obowiązku składania ich do PFRON.

Więcej informacji na temat sprawozdań finansowych  znajdziesz tutaj

 

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content