PFRON przypomina o obowiązku złożenia formularzy

https://pixabay.com/

PFRON przypomina o obowiązku złożenia formularzy

Niezałączenie jednego z wymaganych formularzy do pierwszego składanego po 31 grudnia 2019 r. wniosku Wn-U-G spowoduje odrzucenie dokumentu i wygenerowanie wezwania do korekty.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesłania wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek bądź korektą wniosku (liczy się data nadania wniosku) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) bądź Formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-P-dR).

Cały artykuł
Autor: www.pfron.pl
Źródło: https://www.rp.plFacebook
LinkedIn
Skip to content