PFRON: Rachunek bankowy wykazywany we wnioskach Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A

PFRON: Rachunek bankowy wykazywany we wnioskach Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sygnalizuje, iż we wnioskach składanych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundację składek na ubezpieczenia społeczne należy wykazywać rachunek bankowy należący do wnioskodawcy (tj. pracodawcy, niepełnosprawnego przedsiębiorcy lub rolnika).

Wszelkie pomyłki w zakresie rachunku bankowego – zwłaszcza takie, gdzie Beneficjent lub osoba upoważniona wykaże we wniosku rachunek bankowy instytucji publicznych – mogą skutkować brakiem możliwości wypłaty środków na właściwy rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Wobec powyższego – Fundusz zwraca się z prośbą – o zachowanie szczególnej uwagi przy uzupełnianiu pozycji zawierającej rachunek bankowy, na który ma być wypłacone Wnioskodawcy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacja składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Źródło: https://www.pfron.org.plFacebook
LinkedIn
Skip to content