PFRON: Śniadanie prasowe nt. osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy