PFRON: Uwaga! Terminy w postępowaniach administracyjnych rozpoczynają swój bieg lub biegną dalej już od dnia 23 maja 2020 r.

PFRON: Uwaga! Terminy w postępowaniach administracyjnych rozpoczynają swój bieg lub biegną dalej już od dnia 23 maja 2020 r.

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadzająca zmiany w zakresie terminów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz refundacji składek.

Terminy w postępowaniach administracyjnych, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 tj. od dnia 23 maja 2020 r..

Terminy w postępowaniach administracyjnych, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 tj. od dnia 23 maja 2020 r..

Fundusz informuje, że wszelka korespondencja wysłana do beneficjentów w toku prowadzonych postępowań administracyjnych w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 23 maja 2020 r. zawiera m.in. informację, że terminy nie biegną lub zostają zawieszone na czas trwania stanu epidemii.

Wprowadzenie jednak nowych zapisów w tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 spowodowało, że terminy rozpoczynają swój bieg lub biegną dalej nie od dnia odwołania stanu epidemii, a już od dnia 23 maja 2020 r. tj. po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0.

 

Źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content