PFRON: Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

PFRON: Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dąży do tworzenia warunków ułatwiających Osobom Niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

Fundusz stworzył nowoczesne narzędzie informatyczne, które wspiera realizację zadań o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od niedawna istnieje możliwość składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w formie online. Zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie linku do systemu SOW na stronie POPON.

 

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/?fbclid=IwAR2CRnGno1j9DaLrXmdP8w3amZgqy0WjzYfaljBLQNvzILE_4F7n_e52Mkk

SOW – portal informacyjny SOW

portal-sow.pfron.org.pl

Infolinia 800 889 777 (połączenie bezpłatne)

Zalogować się można na stronie

https://sow.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content