Pilne – projekt ustawy utrzymującej finansowanie ZFRON

Pilne – projekt ustawy utrzymującej finansowanie ZFRON

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy zmieniającej przepisy ustawy o rehabilitacji.. w zakresie utrzymania finansowania ZFRON po zmianach przepisów podatkowych od 1 stycznia 2022:

https://legislacja.gov.pl/docs//2/12355755/12849667/12849668/dokument540553.pdf

Projekt zakłada otrzymywanie przez zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej oraz byłe zakłady pracy chronionej dodatkowy środków finansujących ZFRON i ZFA obliczanych na podstawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

POPON od początku proponował konkretne rozwiązania służące utrzymaniu wsparcia osób niepełnosprawnych w ZPCH i ZAZ. Zaproponowane rozwiązanie jest odpowiedzią na nasze propozycje.

Jako organizacja zrzeszająca pracodawców osób niepełnosprawnych liczymy na szybkie wprowadzenie tych rozwiązań służących wspieraniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.”