PIP: Zaproszenie na konferencję

PIP: Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy na konferencję Państwowej Inspekcji Pracy „Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa” organizowaną pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, w dniu 21 czerwca 2022 r. Konferencja przewidziana jest w formule hybrydowej – za pośrednictwem platformy MS Teams oraz stacjonarnie w sali konferencyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie przy ul. Szamockiej 3/5.

Konferencja poświęcona będzie problematyce osób niepełnosprawnych na rynku pracy, promowaniu aktywizacji zawodowej poprzez wymianę doświadczeń oraz kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych problematyką osób niepełnosprawnych na rynku pracy, w tym administracji publicznej, świata akademickiego, partnerów społecznych, a także pracodawców.

Szerokie grono zaproszonych prelegentów i specjalistów reprezentujących najważniejsze instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, takie jak Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, których działalność wspiera zapewnienie osobom niepełnosprawnym godnych, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w naszym kraju, motywować będzie do dyskusji przełamującej stereotypy.

Celem konferencji będzie merytoryczne i praktyczne wsparcie zarówno osób niepełnosprawnych, jak i przedsiębiorców, w budowaniu kultury pracy, w której pracujący z niepełnosprawnościami stanowią ważne ogniwo.

Podczas wystąpień poruszone zostaną kwestie dotyczące roli państwa w zakresie wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym na rynku pracy, doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie oraz wymiaru społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w naszym kraju.

Zgłoszenie chęci udziału w konferencji należy dokonać do 10 czerwca 2022 r. poprzez kliknięcie przycisku Rejestracja on-line1  oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Uwaga!

Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją rejestracja uczestników została przedłużona do 15 czerwca 2022 r. włącznie.

Link do konferencji zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracyjnym. Link będzie aktywny w dniu konferencji.

 

Program konferencjiSkip to content