Podwyższono próg uprawniający do świadczenia 500 plus

Podwyższono próg uprawniający do świadczenia 500 plus

Próg w wysokości 1600 zł, a nie 1100 zł uprawni osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji do świadczenia uzupełniającego w wysokości do 500 zł. Dodatkowo do progu nie będzie wliczać się kwota renty rodzinnej. To niektóre z najnowszych poprawek do ustawy o świadczeniu 500 plus przyjęte 30 lipca przez senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Senacka komisja zajęła się we wtorek, 30 lipca, rozpatrzeniem przyjętej przez Sejm w dn 19 lipca Ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Według poprawek komisji senackiej świadczenie uzupełniające przysługiwałoby osobom, które ukończyły 18 lat oraz których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem:

  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Wysokość świadczeń finansowanych ze środków publicznych łącznie ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 1600 zł miesięcznie. Wprowadza to zasadę „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że jeśli ktoś przekroczy kwotę renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie 1100 zł brutto), nie zostanie pozbawiony możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego do granicy 1600 zł.

Świadczenie 500 plus uzyskają również osoby pobierający rentę rodzinną w zbiegu z rentą socjalną.

Poprawka przyjęta przez senacką komisję zakłada także usunięcie z ustawy ustępu 3 w artykule 2, co stawia na równi pobierających świadczenia ze wszystkich systemów emerytalno-rentowych (ZUS, KRUS, MON). To oznacza, że wszystkie świadczenia pobierane z tych systemów będą traktowane tak samo. Dotychczas pobierający świadczenia z ZUS nie podlegaliby zbiegowi różnych świadczeń uprawniających do 500 plus, a świadczeniobiorcy z KRUS lub MON mieliby mniejsze uprawnienia w tym zakresie.

Świadczenie 500 plus nie jest opodatkowane.

 

Czytaj cały
Autor: Beata Dązbłaż
Źródło: niepelnosprawni.plFacebook
LinkedIn
Skip to content