Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych aktywnie uczestniczyła w Konferencji na rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych aktywnie uczestniczyła w Konferencji na rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

W dniu 28 lutego 2024 r., Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wzięła udział w prestiżowej Konferencji „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”, organizowanej przez IBE Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Różnorodność tematów podczas konferencji

Działania na rzecz wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, diagnoza stanu edukacji w Polsce z uwzględnieniem dobrostanu dzieci i młodzieży, wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży i Szkoła dostępna dla wszystkich to główne tematy na które wypowiadali się poszczególni prelegenci.

Warsztaty skupiły się na kluczowych obszarach, obejmujących:

  • Promocję zdrowia psychicznego
  • Profilaktykę
  • Pomoc w kryzysie
  • Pomoc w powrocie do zdrowia

Cieszy fakt, że konferencja zebrała ekspertów, decydentów i działaczy zaangażowanych w poprawę zdrowia psychicznego młodego pokolenia.

Wystąpienia i spostrzeżenia wartościowych prelegentów

W trakcie wydarzenia, mieliśmy okazję wysłuchać inspirujących wystąpień, w tym znakomitej prezentacji Jan Gawrońskiego – Społecznego Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka i Dominika Kuca z fundacji Grow Space. Wśród prelegentów były również znane postaci, takie jak dr Agnieszka Dziemanowicz Bąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Mark Brzezinski JE Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, dr Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce dwie Podsekretarze Stanu w MEN: Paulina Piechna Wieckiewicz, Izabela Zietka, dr hab. Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich, Monika Sikora, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, dr Tomasz Gajderowicz zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.  oraz Aleksandra Lewandowska – Konsultantka Krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Dla Pracodawców również kluczowe zagadnienie

Należy podkreślić, że temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest niezwykle istotny także dla środowiska pracodawców. Kondycja psychiczna młodego pokolenia wpłynie nie tylko na ich edukację, ale także na kształtowanie się przyszłego rynku pracy.

Znaczenie edukacji i zdrowia psychicznego dla przyszłości rynku pracy

Rozmowy kuluarowe z udziałem przedstawicieli młodszego i starszego pokolenia, ministerstw oraz różnych fundacji potwierdzają, że wspólne podejście do problemów zdrowia psychicznego przynosi efekty. Dzisiejsze inwestycje w zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży będą miały dalekosiężny wpływ na kształtowanie się zdolności, umiejętności i kondycji psychicznej przyszłych pracowników.

Podsumowanie

Konferencja udowodniła, że w rozmowach o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży uczestniczy coraz więcej osób z różnych środowisk społecznych. Razem jesteśmy w stanie poszukać konstruktywnych rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na przyszłość.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!Facebook
LinkedIn
Skip to content