Polski Ład. Niepewna grudniowa dopłata do pensji

Polski Ład. Niepewna grudniowa dopłata do pensji

Dziś jest ostatni dzień, w którym pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika za grudzień ubiegłego roku. Wciąż są jednak wątpliwości, czy ją otrzyma, jeśli jeszcze nie wypłacił mu wyrównania tej pensji z uwagi na zamieszanie z Polskim Ładem.

O problemie, jaki mają niektóre firmy, pisaliśmy w DGP w ubiegłym tygodniu („Polski Ład a dopłaty do pensji. PFRON wyjaśnia”, DGP nr 11/22). Dotyczy on tych pracodawców, którzy wynagrodzenia za grudzień wypłacili pracownikom w styczniu, gdy zastosowanie miały już przepisy podatkowe Polskiego Ładu. Były one niższe nawet o kilkaset złotych, dlatego minister finansów wydał rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28), który zobowiązał zakłady pracy do ponownego przeliczenia wynagrodzeń i wypłacenia wyrównania.

To spowodowało komplikacje dla pracodawców korzystających z dopłat do pensji, bo jednym z warunków ich otrzymania jest to, aby wypłata wynagrodzenia nastąpiła przed dniem złożenia wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Za dzień wypłaty wynagrodzenia traktowany jest zaś ten, w którym pracownik może dysponować całą należną płacą za dany okres.

 

cały artykuł:
autor: Michalina Topolewska
źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content