POPON na posiedzeniu komisji

POPON na posiedzeniu komisji

W dniu 09 kwietnia Polska Organizacja Osób Niepełnosprawnych (POPON) miała zaszczyt uczestniczyć w posiedzeniu połączonych Komisji Polityki Społecznej i Gospodarki i Rozwoju. Posiedzenie poświęcone było rozpatrzeniu sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności oraz niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Wniesiono kilkanaście poprawek. To wydarzenie stanowi niezwykle ważny krok w kierunku podkreślenia równości, godności oraz stworzenia szans na aktywne życie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami.

Projekt ustawy o dostępności jest znaczącym osiągnięciem dla społeczeństwa, ponieważ skupia się na zagwarantowaniu, że osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do produktów i usług tak samo, jak wszyscy inni obywatele. Ta inicjatywa nie tylko podkreśla potrzebę stworzenia bardziej inkluzywnego społeczeństwa, ale także promuje aktywny udział osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach życia.

10 kwietnia ma odbyć się drugie czytanie projektu ustawy. Zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami to nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej, ale także ekonomicznej. Poprawa dostępności przekłada się na zwiększenie liczby osób aktywnych zawodowo oraz konsumenckich, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia bardziej zrównoważonych społeczności.

POPON wyraża ogromną radość z uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu oraz z nadziei na dalszy postęp w zakresie zapewniania pełnej równości i godności dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich stanu zdrowia czy niepełnosprawności. Dążenie do bardziej inkluzywnego świata to wyzwanie, które wspólnie możemy i powinniśmy podjąć, aby każdy mógł cieszyć się pełnią życia w społeczeństwie, które docenia i szanuje różnorodność.

 Facebook
LinkedIn
Skip to content