Projekt ustawy o rehabilitacji pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny.

Projekt ustawy o rehabilitacji pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny.

Dziś w Sejmie, na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych podnoszące dofinansowania do wynagrodzeń od stycznia 2023 r. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt nie wnosząc do niego żadnych poprawek. Projekt trafi teraz na posiedzenie plenarne Sejmu i do głosowania a następnie, po przyjęciu przez Sejm, do Senatu.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8F56F612CD200C4BC1258913005015D6