Pytanie POPON do BON w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych- osiągnięcie wieku emerytalnego a ustalone prawo do emerytury – 214_17

Pytanie POPON do BON w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych- osiągnięcie wieku emerytalnego a ustalone prawo do emerytury – 214_17

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 9 sierpnia 2017 r. (znak: POPON/214/2017) wyjaśnia, że w świetle przepisu art 26a ust. la1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.