Pytanie POPON do BON – wystawianie faktur przez nabywcę w imieniu i na rzecz sprzedającego a prawo do ulgi we płatach na PFRON – 092.18

Pytanie POPON do BON – wystawianie faktur przez nabywcę w imieniu i na rzecz sprzedającego a prawo do ulgi we płatach na PFRON – 092.18

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 11 lipca 2018 r. (POPON/92/2018) informuje, że:
Potwierdzanie zakupu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) fakturą wystawioną w sposób przewidziany w art. 106d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – dalej jako u.p.t.u., nie wyłącza możliwości nabycia prawa do obniżenia wpłat na PFRON – bez względu na to, czy obniżenie to miałoby zostać nabyte na zasadach obowiązujących do 30 września 2018 r., czy od 1 października 2018 r.Facebook
LinkedIn
Skip to content