Pytanie POPON do UOKIK w sprawie wskazania prawidłowej wykładni „dnia udzielenia pomocy publicznej” na tle praktycznego zastosowania art 26 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 248_17

Pytanie POPON do UOKIK w sprawie wskazania prawidłowej wykładni „dnia udzielenia pomocy publicznej” na tle praktycznego zastosowania art 26 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 248_17

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie prawidłowej wykładni „dnia udzielenia pomocy publicznej” na tle praktycznego zastosowania art 26 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Facebook
LinkedIn
Skip to content