Radio Katowice o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 25 lecie POPON