Radio Maryja: Rozmowy niedokończone: Formy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Radio Maryja: Rozmowy niedokończone: Formy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Goście:  prof. KUL dr hab. Wojciech Otrębski – Kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Kontekstów Psychologii Rehabilitacji, Krzysztof Kosiński – Wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Tomasz Wieczerzak – Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością WSKSiM / Radio Maryja

źródło: https://www.radiomaryja.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content