Razem z Tobą: Monika Lewandowska i Fundacja Nasz Przyjazny Dom z Lodołamaczami

Razem z Tobą: Monika Lewandowska i Fundacja Nasz Przyjazny Dom z Lodołamaczami

Podczas Gali Regionalnej XVII edycji Konkursu Lodołamacze 2021, która odbyła się 15 września w Bydgoszczy, Lodołamacza Specjalnego otrzymała sopocianka, Monika Lewandowska, a fundacja Nasz Przyjazny Dom zajęła III miejsce w kategorii otwarty rynek pracy – pracodawca.

Lodołamacze to wyróżnienie, które od 17 lat przyznawane jest firmom, instytucjom oraz osobom, dla których priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami. Konkurs jest organizowany przez Polską Organizację Osób Niepełnosprawnych POPON.

Podczas uroczystości uhonorowani zostali laureaci w 9 kategoriach: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy, instytucja, rehabilitacja społeczno-zawodowa, przyjazna przestrzeń, zdrowa firma, dziennikarz bez barier, Super Lodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny. Statuetki za przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z osobami z niepełnosprawnościami.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przyznała 19 osobom, firmom i instytucjom. Nagrody za wrażliwość społeczną otrzymały firmy z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego.

­– W ostatnim czasie w Sopocie bardzo dużo dobrych rzeczy wydarzyło się na rzecz osób z niepełnosprawnościami – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim wiceprezydentka Sopotu. – Ale mam świadomość, że jeszcze długa droga przed nami do pełnego włączenia tych osób w życie miasta. Cieszę się, że osoby, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami są doceniane. Monika Lewandowska działająca w sopockiej Społecznej Radzie ds. Osób z Niepełnosprawnościami bardzo często inspiruje nas do wielu działań i do zmiany myślenia o tym, jak mogą funkcjonować w życiu miasta osoby z niepełnosprawnościami. A jednym z ważnych aspektów tego dobrego funkcjonowania jest możliwość pracy, więc cieszę się także, że w Sopocie fundacja Nasz Przyjazny Dom takie możliwości oferuje. Serdecznie gratuluję obu laureatom Lodołamaczy – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Fot. mat. prasowe

Monika Lewandowska – Lodołamacz Specjalny

Sopocianka, działaczka społeczna, sekretarz Społecznej Powiatowej  Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, ekspertka i praktyczka w dziedzinie zmian systemowych na rzecz osób z niepełnosprawnością i rodzin, deinstytucjonalizacji usług społecznych. Prywatnie przedsiębiorczyni i matka trzech córek, w tym dorosłej Oli z niepełnosprawnością znaczną ruchową i intelektualną, wymagającą intensywnego wsparcia.

Jest członkinią Prezydium Komisji Społeczno-Gospodarczej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i współtwórczyniami Metropolitalnego Standardu Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia, pierwszej tak kompleksowej mapy drogowej dla samorządów, obejmującej działania minimum na rzecz osób i rodzin z niepełnosprawnością. Standard przyjęty został do obligatoryjnego wdrożenia przez 59 gmin stowarzyszonych w OM GGS.

Monika Lewandowska to jedna z najbardziej zaangażowanych w Polsce osób działających na rzecz systemowych zmian w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami. Od trzech lat jest członkinią zespołów eksperckich związanych z organizacją godnego życia osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Wraz z innymi społecznikami udało się jej namówić 59 włodarzy samorządów Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do wypracowania i wprowadzenia Standardów Minimum na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Jest wielką orędowniczką wdrażania i stosowania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Nasz Przyjazny Dom – III miejsce w kategorii otwarty rynek pracy – pracodawca

Fundacja Nasz Przyjazny Dom jako podmiot ekonomii społecznej prowadzi krótkoterminowy wynajem pokoi gościnnych, głównie dla osób przybywających do Sopotu z osobami z niepełnosprawnościami. Organizuje i prowadzi także rożne spotkania, szkolenia w obszarze aktywizacji zawodowej OzN, zwiększania kompetencji OzN  już pracujących i konferencje związane           z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Fundacja zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, rozwija usługi odpowiadające potrzebom społecznym OzN i ich rodzin, np. związane z rehabilitacją zdrowotną, pokazuje innym pracownikom i lokalnemu społeczeństwu możliwości realizowania się osób z niepełnosprawnością w pracy.

To wszystko zwiększyło empatię innych zatrudnionych w stosunku do OzN, nastąpiła integracja, przełamane zostały niektóre stereotypy związane z niepełnosprawnością, poprawiła się kondycja psychiczna OzN, co wpłynęło na ich efektywność w pracy i rozwój.

źródło: http://razemztoba.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content