001_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

001_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019