009_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

009_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019