010_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

010_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019