015_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

015_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019