018_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

018_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019