020_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019

020_Lodołamacze_Łódź_ 5 września 2019