Ryszard Podgórski

Ryszard Podgórski

Ryszard Podgórski

Wiceprezes Zarządu Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu Seris Konsalnet Security Sp. z o.o.

Ryszard Podgórski jest Wiceprezesem Zarządu Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. oraz Wiceprezesem Zarządu Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. Spółki te są jednymi z liderów branży ochrony w Polsce. Świadczą usługi ochrony fizycznej, monitoringu, usługi porządkowe. Ryszard Podgórski stwarza jak najlepsze warunki pracy swoim pracownikom, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym poprzez utrzymanie miejsc pracy i stabilność zatrudnienia, liczne szkolenia, stałe doposażenie stanowisk pracy, unowocześnianie środków pracy i wyposażenia. Powodem pozytywnej działalności jest statuetka Lodołamacza przyznana firmie w konkursie „Lodołamacze-pracodawcy wrażliwi społecznie”. Pracodawca zapewnia osobom niepełnosprawnym indywidualną opiekę medyczną, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego.
Ryszard Podgórski bierze czynny udział w pracach na rzecz lokalnej społeczności. Prowadzi również bardzo szerokie działania na rzecz rozwoju rynku pracy i to zarówno lokalnego jak i ogólnokrajowego. Doświadczenie, wiedza oraz ogromna determinacja do budowania pozytywnego wizerunku niepełnosprawnych pracowników oraz ich pracodawców pozwala na udział w audycjach radiowych, telewizyjnych oraz na współpracę z lokalną prasą.Facebook
LinkedIn
Skip to content