Uncategorized

Barbara Pokorny EUROIMPEX S.A. Przewodnicząca Rady Krajowej POPON Wiceprzewodnicząca i Członkini Prezydium Rady Zachodniej Izby Gospodarczej, organizacji samorządu gospodarczego powołanej w celu wspierania zrzeszonych w niej podmiotów, dla ochrony i reprezentowania ich...

Ryszard Podgórski Wiceprezes Zarządu Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. Ryszard Podgórski jest Wiceprezesem Zarządu Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. oraz Wiceprezesem Zarządu Seris...

Zdzisław Staszków jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Pracował w P.P. Polmozbyt w Szczecinie na stanowisku Dyrektora Zakładu. W latach 1984 - 1986 był wiceprezesem Wojewódzkiej Izby Rzemieślniczej w Szczecinie. W...

W Radzie Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zasiada od 2017 roku. Za działalność społeczną uhonorowany przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Założyciel Fundacji Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, której celem...

Jan Zając Prezes POPON Doskonale łączy biznes z pomocą potrzebującym. Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych działającej aktywnie na rzecz tworzenia przyjaznych warunków zatrudnienia i pracy dla osób niepełnosprawnych. Za działalność społeczną...

Piotr Holka Firmy rodzinne, współwłaściciel HOLKAP Sp. z O.O. - usługi magazynowe;  Członek Zarządu AGD Bydgoszcz Sp. z O.O. - Hurtowy handel towarami gospodarstwa domowego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Społecznie zaangażowany: Pas prezydent ROTARY Club Bydgoszcz; ...

Wojciech Rembikowski IMPEL S.A. Z Grupą Impel związany od 1995 roku, od 1999 roku dyrektor finansowy, a od 2007 roku wiceprezes zarządu Impel S.A. Absolwent wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Ukończył również studia...

Facebook
LinkedIn
Skip to content