Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o świadczeniu uzupełniającym

Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o świadczeniu uzupełniającym

Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Będzie ono przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł, a łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł.

W środę, 31 lipca, Senat zaproponował poprawki do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które wprowadzają do ustawy zasadę „złotówka za złotówkę”. Tego samego dnia wieczorem Sejm poprawki Senatu przyjął.

Sejm może odrzucić poprawki Senatu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli tego nie zrobi, uznaje się je za przyjęte. Głosowało 417 posłów, większość bezwzględna wynosiła 209. Za odrzuceniem poprawek Senatu było 163 posłów, 244 było przeciw, a 10 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

 

Posiedzenie sejmowej komisji

Przed głosowaniem pojawił się wątek przebiegu środowego posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która omawiała poprawki Senatu.

 

Czytaj cały artykuł

Autor: PAP

Źródło: niepelnosprawni.pl