Senat: Komisja Infrastruktury przyjęła ustawę o dostępności

Senat: Komisja Infrastruktury przyjęła ustawę o dostępności

Senacka Komisja Infrastruktury przyjęła bez poprawek 30 lipca rządową Ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Senat zajmie się ustawą na obecnym posiedzeniu w dniach 31 lipca – 1,2 sierpnia.

– Rozwiązania przewidziane w ustawie mają pomóc osobom ze szczególnymi potrzebami, narażonym na marginalizację i dyskryminację ze względu na niepełnosprawność, ale też obniżony poziom sprawności ze względu na wiek czy chorobę. W projekcie określono środki zapewniające o dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w całej sferze publicznej, a także tam, gdzie wykorzystywane są środki publiczne. Sektor publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności – mówiła na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

 

Więcej o rozwiązaniach, które wprowadza ustawa o dostępności pisaliśmy na naszym portalu.

 

Biuro legislacyjne Senatu zgłosiło szereg poprawek do ustawy, które dotyczyły zastrzeżeń co do precyzyjności niektórych zapisów. Strona rządowa tłumaczyła, że ustawa jest nowym aktem prawnym działającym w nowym obszarze legislacyjnym.

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Beata Dązbłaż

Źródło: niepelnosprawni.plFacebook
LinkedIn
Skip to content