Senat za wprowadzeniem poprawek do ustawy

Senat za wprowadzeniem poprawek do ustawy

Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas którego rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk senacki nr 624, druki sejmowe nr 1960, 1960-A, 1978 i 1978-A).
Komisje wniosły o wprowadzenie poprawki dotyczącej sposobu określenia wniosku o rekompensatę z PFRON dla dysponentów ZFRON i ZFA.

druk 624c
druk 624d

źródło: POPON

 

 Facebook
LinkedIn
Skip to content