Spotkanie Wiceprezesa POPON z Ministrem Pawłem Wdówikiem

Spotkanie Wiceprezesa POPON z Ministrem Pawłem Wdówikiem

Dziś wiceprezes zarządu POPON p. Krzysztof Kosiński spotkał się z p. Min. Pawłem Wdówikiem, pełnomocnikiem Rządu do Spraw osób niepełnosprawnych.

Tematem rozmów były aktualne sprawy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i plany ministerstwa w obszarze zmian przepisów dotyczących lub mających wpływ na  ich zatrudnianie.

POPON przedstawił m.in. kwestie związane ze stosowaniem przepisów dotyczących przedłużania ważności orzeczeń w związku z przepisami przeciwdziałającymi skutkom społeczno-gospodarczym COVID zwracając uwagę na możliwe narastanie problemu braku możliwości uzyskania przez pracodawcę wiedzy o zmianach orzeczeń pracowników i potencjalnych skutkach dla sytemu uprawnień pracowniczych i dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Ze strony p. min. padło zapewnienie analizy przedstawionego przez POPON zagadnienia i rozważenie wprowadzenia stosowanych zmian w trwających pracach legislacyjnych. Poruszony został również temat prac nad nowymi rozwiązaniami Komisji Europejskiej w zakresie pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w szczególności dofinansowań do wynagrodzeń.

POPON przedstawił propozycję uwzględnienia w tych pracach stanowiska separującego badanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy w kontekście możliwości ubiegania się o taką pomoc. Ma to szczególne znaczenie dla celu jakim jest zachęcanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza teraz, gdy mierzymy się ze skutkami gospodarczymi kolejnych sytuacji kryzysowych.

źródło: POPONFacebook
LinkedIn
Skip to content