Telewizja Świętokrzyska: Lodołamacze 2020. Laureaci regionalnej gali

Telewizja Świętokrzyska: Lodołamacze 2020. Laureaci regionalnej gali

Podczas Regionalnej Gali Jubileuszowej XV Edycji Konkurs Lodołamacze 2020 nagrodzono pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Na gali w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach laureatom gratulował przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznaje statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma na celu przełamywanie barier i wprowadzanie uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

Kapituła konkursu etapu regionalnego wyłoniła laureatów w poszczególnych
kategoriach: zakład pracy chronionej, instytucja, otwarty rynek, rehabilitacja społeczno-zawodowa, przyjazna przestrzeń, zdrowa firma, oraz dziennikarz bez barier.

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe: super lodołamacz 2020 i lodołamacz specjalny.

 

Autor:  Aleksandra Bielecka
Źródło: https://www.tvswietokrzyska.plSkip to content