Rozporządzenia wykonawcze dotyczące uzyskiwania pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Rozporządzenia wykonawcze dotyczące uzyskiwania pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy związane z zatrudnianiem pracowników
niepełnosprawnych oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na ten cel. Zmiany dotyczą m.in.


wyliczania efektu zachęty przy dofinansowaniach do wynagrodzeń oraz rozszerzeniem
katalogu osób niepełnosprawnych, za zatrudnienie których można otrzymać zwrot kosztów
wyposażenia stanowiska pracy, zwrot kosztów szkolenia. Facebook
LinkedIn
Skip to content