Urząd Miasta Wałbrzych: ZAZ laureatem konkursu Lodołamacze 2019

Urząd Miasta Wałbrzych: ZAZ laureatem konkursu Lodołamacze 2019

Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „NADZIEJA” w Wałbrzychu laureatem konkursu „Lodołamacze 2019”.

W dniu 10 września 2019r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się Regionalna Gala XIV edycji konkursu „Lodołamacze”. Podczas uroczystości nagrodzono laureatów z województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego. Laureatów nagrodzono w 6 kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez Barier. Wśród laureatów znalazł się Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „NADZIEJA” działający przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu, który zdobył II miejsce i srebrny medal w kategorii Zatrudnienie Chronione za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły działalność Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „NADZIEJA” w Wałbrzychu na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami stanowi wzór godny naśladowania.

Zakład funkcjonuje od 14.02.2014 r., a jego Organizatorem jest Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. Zakład zatrudnia 20 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

„Lodołamacze” to konkurs organizowany w Polsce od 2006 r., podczas którego nagradzani są pracodawcy, instytucje i organizacje, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, pracują na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowują przestrzeń do ich potrzeb. Docenia się wrażliwość społeczną, która przedkłada się na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Celem konkursu jest przełamywanie barier, stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia standardów stanowisk już istniejących. Statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – „Lodołamacze” przyznawane są przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: http://urzad.um.walbrzych.pl/